Functieprofielen ambtelijk secretaris OR

Formulier

MS Word 52.12 kb

17-06-2021

Download deze tool
Met dit formulier stelt u een eenvoudig een functiebeschrijving op voor de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

De ambtelijk secretaris heeft een bijzondere positie binnen de organisatie. Hij is namelijk geen OR-lid. De ambtelijk secretaris is een werknemer die in dienst is van de organisatie, ter ondersteuning van de OR.

De ambtelijk secretaris valt organisatorisch onder een lijnfunctionaris, bijvoorbeeld onder HRM of een staf/bedrijfsbureau. Functioneel wordt de ambtelijk secretaris aangestuurd door de ondernemingsraad.