OR-scholing & OR-faciliteiten: artikel 17 e.v. WOR

OR-leden hebben een wettelijk scholingsrecht, dat is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De bestuurder moet OR-leden onder werktijd en met behoud van loon in de gelegenheid stellen om die scholing te volgen. En hij moet de scholing betalen. Om het medezeggenschapswerk goed te kunnen doen, heeft de OR ook toegang nodig tot verschillende faciliteiten. U kunt tenslotte niet zonder een vergaderruimte, deskundig advies of een training. Daarnaast wilt u uw OR-werk natuurlijk het liefst onder werktijd verrichten.

Het is best lastig om te bepalen waar uw OR precies aanspraak op mag maken als het om vergoedingen, materialen of bepaalde faciliteiten gaat. Gelukkig geeft de Wet op de ondernemingsraden (WOR) richtlijnen voor waar uw raad (minimaal) recht op heeft. Dit vindt u in artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

 

Nieuws

OR heeft belangrijke rol bij strategische besluiten

19-06-2024

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Dat vraagt om een actieve opstelling van de OR. E...

Keuze voor OR-budget vraagt om zorgvuldige afweging

05-06-2024

De organisatie betaalt de kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren. Besluiten OR en bestuurder om de OR ee...

Verlaag verloop in OR met exitgesprek

12-04-2024

Het werven van nieuwe leden is voor veel ondernemingsraden een uitdaging. Het kan dan ook geen kwaad als een OR ook aandacht besteedt aan he...

Neem OR-reglement ook tussentijds onder de loep

05-02-2024

Veel ondernemingsraden kijken niet of nauwelijks om naar hun reglement. Pas als de verkiezingstijd nadert, halen ze het OR-reglement weer ui...

Recent verschenen