Budget COR politie: waarop heeft de OR recht?

12 augustus 2016 | Door redactie

Leden van de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie ontvingen twee jaar lang een dubbele toelage voor het OR-werk. Daarbovenop komt het vermoeden dat de COR-leden budget kregen voor snoepreisjes en chique diners. Op welk budget heeft een OR eigenlijk recht?

Op 11 augustus 2016 gaf de politie stukken vrij waaruit blijkt dat de COR-leden een maandelijkse toelage kregen tot € 537. Daarbovenop ontvingen zij een vergoeding vanuit het korps waar ze voorheen in de OR zaten. Het ging om een overgangsregeling waarbij de COR-leden van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2016 de oude én de nieuwe toelage ontvingen. De korpsleiding van de Nationale Politie stemde met deze regeling in. Ook loopt nu een onderzoek naar de declaraties die de COR indiende voor het OR-budget.

OR heeft recht op budget dat redelijkerwijs nodig is

Artikel 22 WOR stelt dat alle kosten die een OR redelijkerwijs moet maken, terechtkomen op het bordje van de bestuurder. De term ‘redelijkerwijs’ betekent wat de OR nodig heeft om het OR-werk te kunnen doen. Zo liggen bij een grote reorganisatie de kosten van een adviseur meer voor de hand dan bij een nieuwe kantine. Verder zijn er bijvoorbeeld de kosten voor scholing, vakliteratuur, achterbancommunicatie (tool) en kosten voor juridische procedures. De OR kan een budget afspreken met de bestuurder, maar dat is niet per se slim.

OR heeft geen toestemming nodig

De OR is niet verplicht om toestemming te vragen aan de bestuurder voor een budget of de kosten die hij maakt. Wel moet de OR de bestuurder vooraf op de hoogte stellen van de kosten, zodat hij bezwaar kan maken. In de regel kan de bestuurder alleen bezwaar maken tegen de hoogte van de kosten en niet tegen de vergoeding zelf, tenzij de noodzaak ervan twijfelachtig is. Is dat het geval en komen de OR en bestuurder er samen niet uit, dan kunnen zij de kwestie ter bemiddeling voorleggen aan de bedrijfscommissie (tool).