Een derde van OR’en krijgt niet genoeg tijd

9 mei 2016 | Door redactie

Meer dan een derde van alle ondernemingsraden (36%) krijgt niet voldoende uren van zijn werkgever voor het OR-werk. Uit de praktijk blijkt nu dat hoe groter de OR, hoe groter het tekort aan beschikbare uren. Opvallend, omdat ondernemingsraden de uren van hun ambtelijk secretaris niet altijd volledig benutten.

OR-leden besteden gemiddeld 8,1 uur per week aan OR-werk, terwijl ze voor 6,6 uur vrijstelling krijgen. Hoe groter de organisatie, hoe groter de verschillen: bij Nederlandse multinationals besteedt een OR-lid 2,5 uur per week meer aan OR-werk dan waar hij vrijstelling voor krijgt. Dat blijkt uit de MonitOR van SBI Formaat. Omdat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt dat OR-uren onder normale werktijd moeten vallen, is het voor OR-leden die te weinig uren krijgen goed om te kijken of die urenvrijstelling kan worden uitgebreid. Zeker voor grote ondernemingen is volledige vrijstelling voor het OR-werk een optie.

Beschikbare uren van de ambtelijk secretaris niet optimaal benut

Ook is het goed om te kijken hoe de OR zijn ondersteuning en netwerk zo optimaal mogelijk kan inzetten. Zo hebben veel ondernemingsraden (vanuit de cao of ondernemingsovereenkomst) recht op een ambtelijk secretaris (tool) die de OR op verschillende vlakken ondersteunt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat OR’en niet alle uren voor ambtelijke ondersteuning benutten. Gemiddeld heeft een OR namelijk bijna 18 uur per week beschikking over een ambtelijk secretaris, maar wordt er maar voor 16,5 uur gebruik van gemaakt. Zo houden zij gemiddeld 1,5 uur per week over.

Leg afspraken over urenvrijstelling vast in ondernemingsovereenkomst

De WOR verplicht ondernemingsraden en hun bestuurder om samen afspraken te maken over het aantal uren waarover de OR beschikking krijgt. In artikel 18 WOR staat namelijk dat de bestuurder verplicht is om zich te houden aan de urenvrijstelling voor OR-leden die zij samen hebben afgesproken. Let op: die OR-uren moeten volgens de wet onder werktijd plaatsvinden met behoud van loon. De afspraken leggen de OR en bestuurder vast in de ondernemingsovereenkomst (tool). In dit convenant leggen beide partijen ook vast of de OR recht heeft op een ambtelijk secretaris (en voor hoeveel uur).