Ondersteuning bij gebruik OR-scholingsrecht

18 mei 2016 | Door redactie

Leden van de ondernemingsraad (OR) benutten hun scholingsrechten niet volledig terwijl de wet elk OR-lid recht geeft op vijf dagen scholing per jaar. Om OR-leden te ondersteunen, biedt OR Rendement samen met FNV Bondgenoten voorbeeldbrieven aan die OR-leden helpen bij het gebruikmaken van hun scholingsrecht.

OR-leden hebben recht op vijf en commissieleden recht op drie dagen scholing per jaar. OR-leden die in een OR-commissie zitten, hebben recht op acht dagen scholing. In de praktijk wordt dat niet volledig benut. Eén van de oorzaken is dat OR-leden vaak geen toestemming krijgen van de bestuurder als zij een scholingsverzoek indienen. Dat is opvallend, want hij mag alleen bezwaar maken tegen de hoogte van de kosten en niet tegen de scholing zelf. Zolang de OR zich houdt aan de richtbedragen voor OR-scholing (tool), zal de Scholingskamer of kantonrechter de OR altijd in het gelijk stellen, tenzij de organisatie in zwaar weer verkeert.

Tools ter ondersteuning van het OR-scholingsrecht

OR-leden die moeite hebben om goedkeuring te krijgen voor scholing, kunnen allereerst verwijzen naar artikel 18 en artikel 22 lid 3 en 4 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daar staat precies op hoeveel scholingsdagen een OR-lid recht heeft. OR-leden die daaraan niet voldoende houvast hebben, kunnen gebruikmaken van het traject ‘Gebruikmaken scholingsrecht OR (tools)’ dat is gevuld met voorbeeldbrieven die OR-leden helpen om hun scholingsrecht te verkrijgen.

Onderzoek naar scholing onder OR-leden

31% van alle OR-leden in Nederland volgde in 2015 minder scholing dan in 2014. Dat blijkt uit onderzoek van SBI Formaat. Uit het onderzoek blijkt niet hoeveel procent van de OR-leden juist méér scholing volgde dan in 2014 en geeft daardoor geen volledig beeld. Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat OR-leden in 2015 gemiddeld 2,6 dagen scholing volgden. En dat zit ruim onder het recht op vijf dagen per jaar.