Opleidingsplan overtuigt bestuurder van waarde OR-scholing

27 december 2018 | Door redactie

Een opleidingsplan helpt om de OR-scholing goed vorm te geven. Het is ook een sterk middel om de bestuurder het nut en de noodzaak van OR-scholing in te laten zien. Dat vergroot de kans dat de bestuurder investeert in de scholing die de OR nodig heeft.

OR-leden zijn gebaat bij OR-scholing. Scholing is voor onervaren OR-leden van belang om de nodige kennis op te doen. Voor OR-leden met meer ervaring is scholing van belang om hun kennis verder uit te breiden, op peil te houden of te actualiseren. Een opleidingsplan stimuleert de OR om over de toekomst en de benodigde competenties van OR-leden na te denken. Dat biedt de OR de gelegenheid om de scholing voor een langere periode af te stemmen op de praktijk en de specifieke situatie binnen de organisatie.

Inhoud concreet scholingsplan

Een opleidingsplan geeft een goed beeld van wat OR-leden en bestuurder kunnen verwachten op het gebied van scholing en het doel ervan. Daarnaast maakt een concreet scholingsplan het gemakkelijker om de scholing te budgetteren (tool). Een goed afgestemd en onderbouwd budget helpt om de bestuurder ervan te overtuigen te investeren in de OR-scholing zoals gepresenteerd in het opleidingsplan.

In het opleidingsplan komen aan bod:

  • de doelen die de OR de komende periode wil bereiken;
  • de aanwezige kennis bij de OR en de commissies;
  • de keuze voor een opleidingsinstituut;
  • de inzet van deskundigen voor delen van het opleidingsplan;
  • de scholingsonderwerpen;
  • de nieuwe OR-leden gedurende de zittingsperiode;
  • het tijdspad voor de OR-scholing.