OR-certificaat: 12 opleiders en 400 trainers

15 juli 2016 | Door redactie

Eind 2015 waren 12 OR-scholingsinstituten in het bezit van een certificaat van de Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR). Hoewel de aanvragen nog geen storm lopen, neemt de bekendheid van het certificaat toe en dat helpt uw ondernemingsraad bij het vinden van een geschikte opleider.

SCOOR timmert hard aan de weg om de certificering ruchtbaarheid te geven en OR-opleiders te stimuleren om een aanvraag in te dienen. Na een trage start in 2014 kwamen in 2015 meer aanvragen binnen: er zijn nu 12 gecertificeerde opleiders voor OR-scholing. Het bestuur van SCOOR stelt als doel om in 2016 de groei van het aantal gecertificeerde opleiders verder te stimuleren. Met de certificering wil SCOOR ondernemingsraden helpen om gebruik te maken van hun scholingsrecht (tools).

Tarief certificering (te) hoog voor zelfstandige opleider

Een ander doel van SCOOR – stichting van de Sociaal Economische Raad – is om binnen enkele jaren kostendekkend te zijn. Om kostendekkend te zijn, moet SCOOR een bijdrage rekenen aan het instituut dat de aanvraag indient. En juist die certificeringsbijdrage is voor veel opleiders de reden om geen certificeringsaanvraag in te dienen. Denk maar eens aan de zelfstandige OR-trainers: voor hen is de bijdrage een flink bedrag dat zij uit eigen zak betalen.

Tarieven certificeringsbijdrage SCOOR 2016

Een slimme OR gebruikt het register MZ-opleiders en SCOOR

De OR heeft op basis van artikel 18 WOR en artikel 22 WOR recht op scholing. Om te bepalen welke training nuttig is, kijkt u naar de wensen en speerpunten van uw OR voor 2016. Wilt u zeker zijn dat de kwaliteit van de trainer of het trainingsinstituut in orde is, dan kunt u kijken in het SCOOR-register én het register MZ-opleiders. In die laatste vindt u individuele trainers die voldoen aan de kwaliteitscriteria die de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en de Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ). In het register vindt u ruim 400 trainers.