Richtbedragen voor OR-scholing in 2016 bekend

19 oktober 2015 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag de richtbedragen voor OR-scholing in 2016 bekendgemaakt. Het richtbedrag voor maatwerkcursussen voor de hele ondernemingsraad gaat omhoog, terwijl het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving licht daalt.

De richtbedragen voor OR-scholing in 2016 (tool) wijzigen: het richtbedrag voor een maatwerkcursus stijgt van € 940 (2015) naar € 1.015 (2016). Voor een cursus met open inschrijving zakt het richtbedrag naar € 160 (2015: € 185). Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de hele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma waaraan een OR-lid individueel kan deelnemen.

Richtbedragen gebaseerd op tarieven van scholingsinstituten

De richtbedragen moeten uw ondernemingsraad, maar ook uw bestuurder een beeld geven van wat redelijke kosten zijn voor OR-scholing van voldoende kwaliteit. Het is geen wettelijke norm waar de OR zich aan moet houden, maar het gaat om een richtlijn die is gebaseerd op de tarieven van erkende opleidingsinstituten. OR-leden die een individueel verzoek voor scholing indienen bij de OR (tool) en een verzoek bij de bestuurder (tool) doen er verstandig aan om in het verzoek te verwijzen naar de richtbedragen. Doet dat ook in het verzoek voor een maatwerkcursus aan de bestuurder (tool).

Richtbedragen worden meegewogen bij een procedure

Uw OR heeft wettelijk recht op scholing en daartegen kan de bestuurder in principe geen bezwaar maken. Wel mag hij bezwaar maken tegen de hoogte van de kosten. Leidt dat bezwaar tot een beroepsprocedure, dan zullen zowel de scholingskamer als de rechter de richtbedragen aanhouden als richtlijn en wegen dat mee in hun advies of uitspraak.

Het wettelijk recht van de OR op scholing en de plicht van de bestuurder om deze kosten te betalen, vindt u terug in de Wet op de ondernemingsraden (artikel 18 en artikel 22 WOR).