Wie betaalt het overleg van de OR met de arboarts?

30 oktober 2020 | Door redactie

De arboarts kan de OR waardevolle informatie bieden over de situatie op de werkvloer en eventuele bijzonderheden met betrekking tot de achterban. Het is daarom goed als de OR één keer per jaar een overleg plant met de arboarts. Zo kan de OR ook inzicht krijgen in aanpassingen die de bestuurder kan doen om het ziekteverzuim te verminderen. Maar hoe zit het met de kosten voor het overleg met de arboarts?

Een overleg tussen OR en arboarts kan de OR veel waardevolle informatie en inzichten opleveren. Zo kan de OR met de arboarts bepaalde risico's op de werkplek bespreken. Dit kan een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de vermindering van het aantal beroepsziekten. Ook kan de arboarts de OR wijzen op trends. Komt bijvoorbeeld een bepaalde oorzaak voor ziekteverzuim opvallend vaak voor of is er relatief hoog ziekteverzuim op een bepaalde afdeling of binnen een functiegroep? Natuurlijk brengt de arboarts kosten in rekening voor zo'n overleg. De vraag is dan al snel wie deze kosten voor zijn rekening hoort te nemen. 

OR heeft recht op raadplegen externe deskundige

De OR heeft het recht om een externe deskundige te raadplegen. Dat recht is vastgelegd in artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het (jaarlijkse) overleg met de arboarts valt hier ook onder. De kosten voor het raadplegen van zo'n externe deskundige zijn voor rekening van de bestuurder op voorwaarde dat de OR de bestuurder vooraf over deze kosten informeert (artikel 22, lid 2 WOR).

Overleg tussen OR en arboarts kan leiden tot ongevraagd advies aan bestuurder 

Om zo veel mogelijk profijt te hebben van het overleg met de arboarts, is het van belang dat de OR het overleg goed voorbereidt. Naar welke informatie is de OR precies op zoek en met welk doel? De OR kan de concrete vragen ook vooraf indienen bij de arboarts, zodat deze tijd heeft om zich daarop voor te bereiden en om eventueel de nodige stukken te verzamelen. De OR moet er ook rekening mee houden dat de arboarts nooit medische informatie mag verstrekken over individuele werknemers. Hij kan de OR alleen in algemene zin adviseren over de geanonimiseerde gezondheidsrisico's in de organisatie. Op basis van de uitkomsten van dit overleg en het eventuele advies van de arboarts, kan de OR vervolgens een concreet voorstel doen aan de bestuurder om tot verbetering te komen. De OR kan de bestuurder ongevraagd adviseren op basis van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR).