OR-scholing & OR-faciliteiten: artikel 17 e.v. WOR

OR-leden hebben een wettelijk scholingsrecht, dat is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De bestuurder moet deze werknemers onder werktijd en met behoud van loon in de gelegenheid stellen om die scholing te volgen. De scholing moet van voldoende kwaliteit zijn en de bestuurder moet de kosten betalen. 

Om het medezeggenschapswerk goed te kunnen doen, heeft de OR ook toegang nodig tot verschillende faciliteiten. U kunt tenslotte niet zonder een vergaderruimte, deskundig advies of een training. Daarnaast wilt u uw OR-werk natuurlijk het liefst onder werktijd verrichten.

Het is best lastig om te bepalen waar uw OR precies aanspraak op mag maken als het om vergoedingen, materialen of bepaalde faciliteiten gaat. Gelukkig geeft de Wet op de ondernemingsraden (WOR) richtlijnen voor waar uw raad (minimaal) recht op heeft. Dit vindt u in artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

 

Hoe kunnen we als OR het beste scholing kiezen?

OR-scholing & OR-faciliteiten | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij vormen de eerste OR in onze organisatie. We bezinnen ons nog op wat we willen gaan doen en hoe. Een teamscholing lijkt ons van belang. Het aanbod is groot. Hoe komen...

Hardnekkige misverstanden over de ondernemingsraad

Samenstelling van de OR 6 minuten | 13-09-2023

Het belang van de medezeggenschap hoeft niemand u uit te leggen – u zit tenslotte niet voor niets in de OR. Maar geldt dat ook voor uw colle...

Zorg voor een warme overdracht van OR naar OR

OR-verkiezingen 5 minuten | 15-07-2022

Aan het einde van een zittingstermijn van de OR is het altijd spannend welke samenstelling de nieuwe OR krijgt. Zitten daar nog OR-leden in...

OR-scholing is de investering waard

OR-scholing & OR-faciliteiten 6 minuten | 13-04-2022

Voor OR- en PVT-leden is investeren in scholing van groot belang. Binnen de medezeggenschap komen immers tal van onderwerpen aan bod. Dat ka...

Scholing OR en PVT

OR-scholing & OR-faciliteiten Publicatiedatum 19-04-2022

Omdat leden van de medezeggenschap met zeer uiteenlopende en vaak ook complexe onderwerpen te maken krijgen, is scholing van groot belang. Scholing is ook belangrijk...

Faciliteiten van de OR

OR-scholing & OR-faciliteiten Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

Heeft u een vraag over OR-scholing & OR-faciliteiten?

Mark Capel
Mark Capel
Trainer medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over OR-scholing & OR-faciliteiten?

Mark Capel
Mark Capel
Trainer medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie