COR mag zich niet met zittingstermijn OR bemoeien

5 februari 2021 | Door redactie

De zittingsduur van de ondernemingsraad (OR) is vastgelegd in het OR-reglement. Mocht de zittingstermijn van de OR aflopen terwijl er net een belangrijke reorganisatie speelt, dan komt dat niet zo goed uit. Toch moet de OR zich niet onder druk laten zetten door anderen – zoals de centrale OR (COR) – om langer aan te blijven.

De OR is verplicht om de bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en het eigen OR-reglement na te leven. Niemand – ook de COR niet – kan de OR dwingen in strijd daarmee te handelen. De zittende leden zijn destijds gekozen voor de duur van die zittingsperiode. De OR mag die periode niet zomaar oprekken, ook niet door nog even het reglement aan te passen. Dit soort wijzigingen zijn namelijk pas met ingang van de eerstvolgende algemene verkiezingen (toolbox) van kracht.

Betrokkenen vragen naar bezwaar tegen verlenging zittingstermijn

Toch komt het wel voor dat een OR aan het eind van zijn termijn nog even aanblijft, bijvoorbeeld omdat de raad te laat is begonnen met de organisatie van de verkiezingen of omdat een belangrijke ontwikkeling bijna is afgerond. Dan gaat het om één of enkele maanden. Wil de OR nog langer aanblijven, dan moet hij aan alle betrokkenen – werknemers, vakbonden die kandidaten mogen stellen en de bestuurder – vragen of ze bezwaar hebben tegen een verlenging. Zonder bezwaren mag de OR nog even blijven zitten.

OR overtreedt wet en OR-reglement

Let op: zelfs met toestemming van alle betrokkenen overtreedt de OR op dat moment wet en reglement. Komt de OR onverhoopt voor de rechter te staan vanwege een ernstig conflict met de bestuurder, dan loopt een niet-rechtsgeldige OR het risico dat de rechter zijn verzoekschrift niet in behandeling zal nemen. Het maakt hierbij niet uit of bijvoorbeeld de COR de OR verzocht heeft om langer aan te blijven.

Tussentijdse of algemene verkiezingen organiseren

Zijn er tussentijdse vacatures, dan moet de OR mogelijk tussentijdse verkiezingen organiseren. Veel reglementen bevatten de bepaling dat dit in de laatste half jaar van de zittingsperiode niet hoeft. De COR kan niet van de OR verlangen om toch tussentijdse verkiezingen uit te schrijven, terwijl het al tijd was voor algemene verkiezingen.