Nationale dag voor OR-verkiezingen op komst

18 maart 2013 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat op verzoek van SP-Kamerlid Ulenbelt bekijken of het mogelijk is om de OR-verkiezingen voor alle organisaties in Nederland op dezelfde dag of dezelfde week in het jaar te houden. Die toezegging deed hij vorige week tijdens het Kamerdebat over de medezeggenschap.

Oud-minister De Geus van SZW stelde in 2004 al voor om een nationale verkiezingsdag in te stellen voor ondernemingsraden in Nederland. Dat plan had hij opgenomen in zijn voorstel voor een nieuwe medezeggenschapswet: de Wet medezeggenschap werknemers (WMW). Die wet heeft de eindstreep echter nooit gehaald. Daarmee is ook zijn plan voor de nationale OR-verkiezingen in rook opgegaan.

Nationale OR-verkiezingsdag in België succesvol

Het voorstel van SP-Kamerlid Ulenbelt is niet helemaal uit de lucht gegrepen. In België kennen ze namelijk al een Nationale OR-verkiezingsdag. Volgens Ulenbelt is de nationale dag voor OR-verkiezingen bij onze zuiderburen een groot succes. Het voorstel van Ulenbelt is nog niet verwerkt in een officieel wetsvoorstel. Het is daarom nog even afwachten of de plannen ditmaal wél de eindstreep halen.