Oproepkracht krijgt soms dubbel loon betaald

22 mei 2013 | Door redactie

Een werkgever moet een oproepkracht minimaal drie uur uitbetalen bij een oproep. Dit geldt ook als de werkgever de werknemer meerdere keren op één dag oproept en de uren hierbij overlappen, zo blijkt uit een recente rechtszaak. Zorg dat de oproepkrachten in uw organisatie ook op een eerlijke behandeling kunnen rekenen.

Een oproepkracht gaat pas werken zodra de werkgever hem oproept. Hij ontvangt geen vast maandloon. Er gelden wel enkele extra wettelijke regels. Zo heeft een oproepkracht recht op minimaal drie uur loon per keer dat hij wordt opgeroepen. Er moet dan wel sprake zijn van een nul-urencontract of van een contract voor minder dan 15 uur per week, waarin niets is vastgelegd over de werktijden. 

Eén keer drie uur betalen is niet voldoende

Als een oproepkracht meer dan eenmaal per dag werd opgeroepen, was de werkgever voorheen slechts verplicht om één keer minimaal drie uur te betalen. Onlangs oordeelde de Hoge Raad echter dat een werkgever een taxichauffeur die meerdere keren per dag werd opgeroepen minimaal drie uur per oproep moest betalen. Het maakte volgens de raad niet uit dat meerdere uren elkaar konden overlappen en de werkgever hierdoor dubbel moest betalen. Alleen als de periode tussen de eerste en de tweede oproep korter is dan een pauze, wordt dit gerekend als één oproep en hoeft de werkgever slechts drie uur te betalen.

Oproepkracht verkiesbaar als OR-lid

De uitspraak sluit goed aan bij de standpunten uit het sociaal akkoord.  Hieruit bleek al dat het kabinet meer rechten wil toekennen aan flexwerkers. Hierover heeft u meer kunnen lezen in het bericht ‘Sociaal akkoord biedt zekerheid aan flexwerker’.
Oproepkrachten zijn natuurlijk onderdeel van uw achterban, dus zorg ervoor dat uw OR op de hoogte is van wat er speelt onder deze groep. Oproepkrachten die ten minste een half jaar op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn geweest in de organisatie, mogen hun stem uitbrengen bij de verkiezingen van OR-leden. Zijn ze ten minste een jaar werkzaam, dan mogen ze zichzelf ook verkiesbaar stellen voor de OR (artikel 6 WOR). U leest meer over de kiesrechten van de achterban in de vaktool Formele OR-verkiezingsregels: Artikel 6 WOR – Samenstelling van de OR.
Hoge Raad, 3 mei 2013, LJN: BZ2907