OR gemeente heeft flinke invloed op het beleid

25 juni 2014 | Door redactie

Ondernemingsraden bij de gemeenten zijn van mening dat ze veel invloed hebben op het beleid van de organisatie, zo laat onderzoek zien van het A+O fonds Gemeenten. Bij de landelijke OR-verkiezingen voor gemeenten blijkt verder dat het opkomstpercentage ligt op 69,4% en dat de vakbonden zetels moeten inleveren.

Eind maart vonden de landelijke OR-verkiezingen voor gemeenten plaats en naar aanleiding daarvan heeft het A+O fonds Gemeenten een onderzoek uitgevoerd dat kan worden vergeleken met de resultaten van de onderzoeken uit eerdere jaren. Aan het onderzoek hebben 287 OR’en van de 465 gemeentelijke organisaties meegedaan. De rol van de OR blijkt de afgelopen jaren te zijn veranderd. Was de rol van de OR eerst nog vooral controlerend en reactief, nu neemt de OR een meer proactieve houding aan.

Positieve relatie met bestuurder

De relatie met de bestuurder heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld. Zo hebben de OR en de bestuurder vaker informeel contact en blijken bestuurders de inbreng van de OR te waarderen. OR’en krijgen voldoende faciliteiten om hun taken uit te voeren en bestuurders laten duidelijk merken dat zij het belang van medezeggenschap inzien.

De OR hoeft geen volledige bezetting te hebben

Bij de verkiezingen kiezen de OR’en voor kwaliteit boven kwantiteit. Bijna 40% vond de kwaliteit van de nieuwe OR-leden zwaarder wegen dan een volledige bezetting van de OR. In 2011 was dit percentage met minder dan 25% aanzienlijk lager. Bij de OR’en die onvoldoende kandidaten hadden om verkiezingen te organiseren, bleek het zelfs een meerderheid te zijn die van mening was dat de kwaliteit van de OR-leden een grotere rol speelde.

Werknemers van 45 jaar en ouder zijn ondervertegenwoordigd

Bij de uitslag van de verkiezingen bleek dat de vakbondslijsten nog maar een derde van de zetels vullen. Bij de eerste landelijke OR-verkiezingen in 1996 ging het nog om twee derde van de zetels. De afspiegeling van het personeelsbestand in de OR’en is redelijk, hoewel het aantal vrouwen en – opvallend genoeg – het aantal werknemers van 45 jaar en ouder iets zijn ondervertegenwoordigd.