OR moet afspiegeling zijn van hele organisatie

De ondernemingsraad (OR) moet een goede afspiegeling zijn van de hele organisatie. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing kan zijn om bij de OR-verkiezingen te werken met meer dan één kandidatenlijst. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) mag dat.

4 oktober 2019 | Door redactie

OR-verkiezingen vinden plaats aan de hand van één of meer kandidatenlijsten (artikel 9 WOR). Met één lijst kiezen de werknemers hun vertegenwoordigers uit alle kandidaten op die lijst. Dan is het maar zeer de vraag of er van (bijna) alle functies of afdelingen vertegenwoordigers in de raad komen. Veel organisaties werken daarom liever met meer kandidatenlijsten. Elke specifieke groep werknemers, de zogeheten ‘kiesgroep’, komt dan op een aparte lijst. Werknemers kiezen dan  uit elke lijst nieuwe OR-leden.

Evenredig aantal zetels per kiesgroep

In het reglement moet de OR vastleggen hoeveel zetels elke kiesgroep krijgt. Belangrijk is dat het aantal zetels uit de kiesgroep in verhouding staat tot het aantal werknemers dat de kiesgroep vertegenwoordigt. De kiezers uit een kiesgroep brengen in principe één stem per zetel uit. De OR kan echter besluiten dat de kiezers minder stemmen uitbrengen. Dit houdt het stemmen een stuk overzichtelijker.

Voor- en nadelen van kiesgroepen

Door te werken met kiesgroepen komt er een eerlijke vertegenwoordiging van alle werknemers in de OR. Werknemers zullen zich daardoor meer betrokken voelen bij de OR, omdat hun eigen vertegenwoordigers in de raad zitten. Het instellen van kiesgroepen betekent wel dat zich voor elke lijst werknemers verkiesbaar moeten stellen, en dat kan best een uitdaging zijn. Ook bestaat de kans dat deze leden zich vooral zullen inzetten voor hun eigen achterban. Dat kan leiden tot verdeeldheid binnen de raad. Het is voor de OR-leden dan dus zaak om de verschillende belangen onder de achterban goed in kaart te brengen en met elkaar te bespreken.