OR-verkiezingen mag u niet zomaar uitstellen

15 december 2014 | Door redactie

Formeel gezien mag een OR de OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen. Zelfs als u iedereen daarvan op de hoogte stelt – dus ook de vakbonden die recht hebben op kandidaatstelling – blijft het probleem dat de ‘oude’ OR zijn zittingsperiode overschrijdt. En dat is in strijd met de afspraken uit uw OR-reglement, waarin de zittingstermijn is opgenomen.

Als u met een beperkt uitstel – van enkele weken – wel extra kandidaten denkt binnen te krijgen, veroorzaakt dat natuurlijk niet gelijk een probleem. Overweegt u om uit te stellen, dan is het wel belangrijk dat u weet hoe lang u wilt uitstellen. Dit is tenslotte sterk afhankelijk van de redenen waarom zich geen kandidaten aandienen. Ook is het belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat en dat u dit doet in overleg met de bestuurder.

Stel vast waarom verkiezingen niet uit de verf komen

Stel wel vast hoe het komt dat de verkiezingen niet van de grond komen. In sommige organisaties zijn er onderliggende problemen die u niet in enkele weken de wereld uit helpt. Leidinggevenden blokkeren bijvoorbeeld kandidaatstelling of potentiële OR-leden zijn bang elke kans op promotie te verspelen. Het kan ook zijn dat de OR onvoldoende zichtbaar is voor de werknemers in de organisatie of standpunten inneemt waarin de achterban zich niet kan vinden. Zijn dit soort redenen de oorzaak van het gebrek aan kandidaten, dan heeft het verlengen van kandidaatstelling niet heel veel zin.

Breng verandering in de kandidaatstelling!

Er zijn ook redenen waarbij het wél zin heeft om de verkiezingen uit te stellen. Bijvoorbeeld omdat u simpelweg nog geen tijd heeft gehad om potentiële kandidaten op een actieve manier te werven. Het kan ook zijn dat werknemers onvoldoende beeld hebben van het OR-werk in uw organisatie. In veel gevallen kunt u daar met weinig moeite verandering in brengen.

Werknemers persoonlijk benaderen voor kandidaatstelling

Heeft u zich tot nu toe afwachtend opgesteld in de hoop dat kandidaten zich vanzelf zouden aanmelden, dan is het hoog tijd om in actie te komen. Een persoonlijke benadering is effectiever dan u denkt: veel werknemers beschouwen het als een compliment als u hen vraagt om lid te worden van uw OR. Eén tot twee maanden respijt waarin de zittende leden flink werven, kan dan voldoende zijn.