OR-werk goed voor ontwikkeling en carrière

3 juni 2016 | Door redactie

Wie zich persoonlijk wil ontwikkelen en op zoek is naar manieren om zijn carrière een boost te geven, doet er goed aan om het lidmaatschap van de ondernemingsraad (OR) te overwegen. OR-leden waarderen het OR-werk namelijk vanwege de mogelijkheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en carrièrekansen.

Zo meent 87% van alle OR-leden dat er binnen het OR-werk voldoende ruimte is om zich persoonlijk te ontwikkelen. Daarnaast stelt 38% dat het OR-lidmaatschap goed is voor hun carrière. Overigens is 24% wel bang dat het ook negatieve invloed kan hebben. De overige 38% vindt dat het OR-lidmaatschap geen significante invloed heeft op de carrière. Dat blijkt uit de MonitOR van SBI Formaat.

Meer kennis dankzij OR-werk

Van de ondervraagde OR-leden geeft 63% aan dat zij hun kennis flink hebben verbreed op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Verder geven OR-leden aan dat ze zich hebben ontwikkeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden (59%), organisatiestructuur (57%), organisatiecultuur (56%) en HR-beleid (56%).

Top 3 redenen voor OR-lidmaatschap

De persoonlijke ontwikkeling en carrièrekansen zijn voor de meeste OR-leden echter niet dé redenen om zichzelf verkiesbaar te stellen bij de OR-verkiezingen (tools). Uit het onderzoek kwam de volgende top 3 van redenen naar voor om in de OR zitting te nemen:

  1. een bijdrage willen leveren aan de organisatie (68%);
  2. invloed willen uitoefenen op besluiten in de organisatie (48%);
  3. collega’s willen vertegenwoordigen (41%).