Overdracht zorgt voor soepele overgang van OR naar OR

22 mei 2024 | Door redactie

Een ondernemingsraad (OR) wisselt meestal elke drie jaar van samenstelling, al is een andere zittingstermijn ook mogelijk. Een goed overdrachtsdocument zorgt voor een soepele overgang van de oude naar de nieuwe OR.

Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de gehele ondernemingsraad (OR) na drie jaar aftreden. De raad mag ook een zittingsduur van twee of vier jaar opnemen in zijn reglement. Om de paar jaar moeten er dus nieuwe OR-verkiezingen plaatsvinden en treedt een vernieuwde OR aan. Voor de continuïteit van de medezeggenschap is het van belang dat de overdracht van de oude naar de nieuwe OR soepel verloopt. Het overdrachtsdocument (tool) helpt daarbij.

Onmisbare informatie in het overdrachtsdocument OR

De zittende OR bepaalt zelf hoe het overdrachtsdocument eruit komt te zien (artikel), maar het is in elk geval handig als de OR hierin de basisinformatie en informatie over de eigen werkwijze opneemt. Denk aan: 

De nieuwe OR moet natuurlijk ook op de hoogte zijn van de lopende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken (artikel) en de aanvragen die al achter de rug zijn en nog niet zijn beschreven in het jaarverslag van de OR (tool).

Samenwerkingen OR uitleggen in overdracht

De OR werkt samen met diverse partijen (infographic) om de belangen van de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Denk aan de bestuurder, de preventiemedewerker, de HR-afdeling en de bedrijfsarts. De nieuwe OR moet weten welke afspraken er zijn met de bestuurder over informatieverstrekking, de overlegvergaderingen en de procedure rond advies- en instemmingsaanvragen. Het is dus belangrijk om ook de gegevens van contactpersonen vast te leggen en bijzonderheden over samenwerkingen te delen.

Continuïteit in achterbancommunicatie OR

De OR moet daarnaast de achterban goed op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de raad, in het bijzonder bij een ‘wisseling van de wacht’. Daarom is het ook belangrijk om bij de overdracht aandacht te besteden aan de manier waarop de OR contact houdt met de achterban (infographic). Natuurlijk kan een nieuwe OR een eigen draai geven aan achterbancommunicatie (tool), maar voor de continuïteit is het belangrijk om in eerste instantie op dezelfde wijze te communiceren. Ontvingen werknemers altijd maandelijks een nieuwsbrief, dan doet de nieuwe OR er dus goed aan om dat voorlopig zo voort te zetten.