Tijd voor vernieuwing in de medezeggenschap

11 september 2013 | Door redactie

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de Sociaal-Economische Raad (SER) wil de vernieuwing van de medezeggenschap op de kaart zetten en organiseert daarom een congres met dit thema. Op 1 oktober 2013 delen OR’en, SER-leden, ondernemers en werknemers hun ideeën over de moderne medezeggenschap.

Het komst steeds vaker voor dat er geen verkiezingen nodig zijn voor de OR. Er zijn dan precies genoeg – of zelfs te weinig – kandidaten voor de OR-zetels. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn er steeds meer flexwerkers, die minder snel een rol zullen spelen binnen de medezeggenschap. Verder overheerst het stereotype beeld van een OR met voornamelijk oudere leden. Het is dus belangrijk dat de OR zich aanpast aan de veranderende arbeidsverhoudingen. Daarom organiseert de CBM een congres om ideeën te delen over de vernieuwing van de medezeggenschap. Zo kan CBM-lid Van het Kaar zich voorstellen dat er aparte ‘flexcommissies’ worden opgezet, waarin ook flexwerkers zitting kunnen nemen.

Deel uw ervaringen met de CBM

De inschrijving voor het congres is – vanwege de beperkte ruimte – helaas al gesloten, maar het is nog steeds mogelijk om uw eigen ideeën en ervaringen te delen. Daarvoor kunt u de enquête invullen over de moderne manieren van medezeggenschap of over de positie van flexwerkers in medezeggenschap. De CBM zal uw ideeën mogelijk op het congres aan bod laten komen en – als u daarmee akkoord gaat – publiceren op de website van de SER.