Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of zichzelf verkiesbaar stellen bij de OR-verkiezingen. Maar welke rechten hebben uitzendkrachten dan wel? En hoe is dat geregeld bij de uitzendonderneming?

16 oktober 2019 | Door redactie

Uitzendkrachten die twee jaar of langer voor de inlener werken, krijgen actief en passief kiesrecht (artikel 1, lid 3 WOR). Een uitzendkracht kan zich na twee jaar dus verkiesbaar stellen voor de OR van de inlener (passief kiesrecht) of zijn stem uitbrengen op één van de kandidaten (actief kiesrecht). Voor uitzendbureaus zelf gelden iets andere spelregels.  

Aantal uitzendkrachten bepaalt aantal zetels OR

Uitzendbureaus moeten uitzendkrachten meetellen bij het bepalen van het aantal werknemers voor de verplichte instelling van een OR. Het aantal uitzendkrachten is dan ook van invloed op het aantal OR-zetels binnen de uitzendonderneming. Een uitzendkracht krijgt na zes maanden dienstverband actief kiesrecht. Zodra hij één jaar in dienst is, mag hij zichzelf verkiesbaar stellen voor de OR van het uitzendbureau. Voor een OR van het uitzendbureau is het wel lastig om goed met hun achterban te communiceren en om ze te bereiken. Alle werknemers zijn tenslotte werkzaam in verschillende organisaties. Een zorgvuldig opgesteld en uitgewerkt communicatieplan is daarbij dus van extra groot belang. 

OR en bestuurder mogen afwijkende afspraken maken

OR en bestuurder kunnen afwijkende afspraken maken over wie actief en passief kiesrecht heeft (artikel 6, lid 4 WOR). Ze hebben dus de mogelijkheid om andere groepen dan wettelijk bepaald bevoegdheden te geven en op die manier ook te betrekken bij de medezeggenschap. Bestaat een aanzienlijk deel van de abreidskrachten in de organisatie uit uitzendkrachten, dan is het een overweging waard om het kiesrecht bijvoorbeeld na 12 maandenin te laten gaan in plaats van na 24 maanden. Deze afspraken moeten OR en bestuurder vastleggen in het OR-reglement. 

 

Bijlagen bij dit bericht