Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

21 november 2022 | Door redactie

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of zichzelf verkiesbaar stellen bij de OR-verkiezingen. Maar welke rechten hebben uitzendkrachten dan wel? En hoe is dat geregeld bij de uitzendonderneming?

Sinds 1 januari 2022 krijgen uitzendkrachten eerder medezeggenschapsrechten (tool) dan voorheen. Uitzendkrachten gaan nu medezeggenschapsrechten opbouwen als ze 15 maanden of langer bij de inlener werken. Dit betekent dat ze nu na 18 maanden (15+3) actief en passief kiesrecht krijgen voor de OR (artikel 1, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Een uitzendkracht kan dus na 1,5 jaar zijn stem uitbrengen op één van de kandidaten (actief kiesrecht) of zich verkiesbaar stellen voor de OR van de inlener (passief kiesrecht). Voor uitzendbureaus zelf gelden iets andere spelregels.  

Aantal uitzendkrachten bepaalt aantal zetels OR

Ook bij het uitzendbureau tellen de uitzendkrachten mee bij het bepalen van het aantal werknemers voor de verplichte instelling van een OR. Het aantal uitzendkrachten is dan ook van invloed op het aantal OR-zetels binnen de uitzendonderneming. Een uitzendkracht krijgt daar na drie maanden dienstverband actief en passief kiesrecht voor de OR van het uitzendbureau. Voor een OR van het uitzendbureau is het wel lastig om goed met hun achterban te communiceren en om ze te bereiken. De werknemers zijn tenslotte werkzaam in verschillende organisaties. Een zorgvuldig opgesteld en uitgewerkt communicatieplan is daarbij dus van extra groot belang. 

OR en bestuurder mogen afwijkende afspraken maken

OR en bestuurder kunnen afwijkende afspraken maken over wie actief en passief kiesrecht heeft als dit de medezeggenschap ten goede komt (artikel 6, lid 4 WOR). Ze hebben dus de mogelijkheid om andere groepen dan wettelijk bepaald of bepaalde groepen eerder dan wettelijk bepaald bevoegdheden te geven en op die manier ook te betrekken bij de medezeggenschap. Bestaat een aanzienlijk deel van de arbeidskrachten in de organisatie uit uitzendkrachten, dan kan het voor de medezeggenschap beter zijn om hen bijvoorbeeld ook al na 3 maanden kiesrecht te geven in plaats van na 18 maanden. Deze afspraken moeten OR en bestuurder dan vastleggen in het OR-reglement.