Voorkom ongeldige OR-verkiezingen

17 juni 2024 | Door redactie

Om de paar jaar treedt de hele ondernemingsraad (OR) af. Voor het einde van de zittingstermijn moet de OR verkiezingen organiseren voor een nieuwe OR. Deze OR-verkiezingen zijn alleen rechtsgeldig als de OR zich hierbij aan de spelregels houdt. Nu hybride werken in veel organisaties de norm is, kan dat een extra uitdaging zijn.

OR-leden treden in principe na drie jaar tegelijk af. Dit staat in artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een afwijkende zittingstermijn van twee of vier jaar is ook mogelijk, op voorwaarde dat de OR dit heeft vastgelegd in het OR-reglement. Voordat de zittende OR aftreedt, moet de raad verkiezingen voor de nieuwe OR organiseren. Dat is onder normale omstandigheden al een aardige klus, maar de OR moet er tegenwoordig ook rekening mee houden dat veel werknemers niet meer elke dag op kantoor aanwezig zijn.

OR-reglement vertaalt de WOR naar de praktijk

In artikel 9 tot en met 11 WOR (artikel) staan de algemene bepalingen waaraan de OR-verkiezingen moeten voldoen. In het OR-reglement moet concreet zijn beschreven hoe de OR de wettelijke regels toepast in de eigen organisatie. Denk aan: 

Houdt de OR zich niet aan het reglement, dan is de OR weer terug bij af

Het OR-reglement is dus een belangrijk naslagwerk bij het organiseren van OR-verkiezingen. Wijkt de OR bij het organiseren van de verkiezingen af van het OR-reglement, dan zijn de verkiezingen niet rechtsgeldig en is de uitslag ongeldig (toolbox). Er zit dan niets anders op dan opnieuw verkiezingen te organiseren. De zittende OR-leden kunnen aanblijven totdat de nieuwe OR wordt geïnstalleerd.

Hybride werken maakt OR-verkiezingen tot grotere uitdaging

Als veel werknemers gedeeltelijk thuiswerken, is het een extra grote uitdaging om OR-verkiezingen ‘volgens het boekje’ te organiseren. Veel bepalingen uit het OR-reglement zijn namelijk lastiger uitvoerbaar als (een groot deel van) de achterban thuiswerkt. Bijvoorbeeld als in het reglement staat dat werknemers op locatie moeten stemmen. Gelukkig heeft de OR verschillende opties om OR-verkiezingen te organiseren. Zo kunnen de OR-verkiezingen analoog of digitaal plaatsvinden (artikel). Ook een combinatie van digitaal en analoog is mogelijk. Het is van belang dat de OR zijn reglement checkt voordat hij verkiezingen organiseert (artikel). Als de OR de organisatie van de verkiezingen wil wijzigen, moet hij dit tijdig aanpassen in het reglement.