WOR-wijziging voor meer invloed flexwerker

20 mei 2016 | Door redactie

Flexwerkers krijgen straks mogelijk al na zes maanden kiesrechten voor de ondernemingsraad (OR). Nu moeten ze nog 30 maanden wachten vóór ze mogen stemmen bij de OR-verkiezingen en 36 maanden voordat ze zich verkiesbaar kunnen stellen. De PvdA wil die termijnen met 24 maanden inkorten.

De PvdA wil de bepaling uit artikel 1 lid 3a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrappen. Door die bepaling moeten mensen met een flexibel contract 24 maanden wachten vóór ze onder de noemer ‘in de onderneming werkzame personen’ vallen. Na die 24 maanden gaat de termijn pas lopen voor het verwerven van kiesrechten. De WOR geeft werknemers het recht om te stemmen bij de OR-verkiezingen (tools) als zij zes maanden in dienst zijn (actief kiesrecht) en het recht om zichzelf verkiesbaar te stellen als zij een jaar in dienst zijn (passief kiesrecht). Dat staat in artikel 6 WOR. Voor flexkrachten is dat nu dus nog 30 respectievelijk 36 maanden. De PvdA wil de kiesrechten voor iedereen gelijktrekken.

Eerder vast contract door meer invloed

De partij vindt het niet van deze tijd dat flexkrachten een minder grote stem hebben in de organisatie dan vaste werknemers. Het is voor de PvdA niet alleen een kwestie van gelijke rechten, maar de partij wil op deze manier ook de betrokkenheid van flexwerkers bij de organisatie vergroten. Partij- en Tweede Kamerlid Grace Tanamal – die het voorstel aankondigde – denkt dat organisaties eerder bereid zijn om flexkrachten een vast contract aan te bieden als zij een grotere stem hebben binnen de organisatie. Over dat laatste bestaat wel discussie, omdat  het niet altijd wordt gewaardeerd als nieuwe krachten hun (on)genoegen uitspreken.

Sterkere kiesrechten flexwerkers leidt tot verjonging OR

Een ander voordeel van het schrappen van de bepaling uit de WOR is dat het OR-lidmaatschap beter bereikbaar wordt voor jongeren. In de regel zijn het namelijk vooral jongeren die op basis van een flexibel arbeidscontract werken. Als de PvdA het wetsvoorstel door de Kamers krijgt, krijgen ondernemingsraden in Nederland meer kans om een betere afspiegeling te worden van de mensen die binnen de organisatie werken. Hier riepen de jongerenorganisaties van de vakbonden FNV en CNV, Young HR en VPC Young Professionals eerder ook al toe op.