Bereidverklaring kandidaat ondernemingsraad (OR)

Formulier

MS Word 52.28 kb

09-07-2020

Download deze tool
Gebruik dit staandaardformulier voor een officiële kandidaatstelling voor de ondernemingsraad (OR).

Met dit formulier verklaart de medewerker dat hij wil meedoen met de OR-verkiezingen en dat hij bereid is - na verkiezing - zitting te nemen in de ondernemingsraad.

In het OR-reglement kan staan dat het invullen en tekenen van een bereidverklaring verplicht is.Meer informatie over OR-verkiezingen vindt u in de toolbox Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen.