Een verkiezingsregister opstellen

Stappenplan

PDF 229.79 kb

08-05-2020

Download deze tool
Stel met dit stappenplan eenvoudig een verkiezingsregister op, met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op de lijst zet u alle verkiesbare medewerkers en alle medewerkers met stemrecht.

Aan de hand van het verkiezingsregister kunt u controleren of de kandidaatstelling conform de regels verloopt en of alleen stemgerechtigde medewerkers stemmen tijdens de OR-verkiezingen.