Rol van de instellingscommissie bij oprichting OR

Checklist

PDF 305.91 kb

08-05-2020

Download deze tool
Een eerste ondernemingsraad (OR) oprichten in uw organisatie betekent werk aan de winkel voor de instellingscommissie. Met deze checklist kunt u eenvoudig controleren of de instellingscommissie alle noodzakelijke keuzes heeft gemaakt en alle stappen heeft doorlopen om succesvol een ondernemingsraad (OR) op te richten.