Hoe kiezen we het beste een OR-vicevoorzitter?

22 juli 2019

Onze OR moet een nieuwe vicevoorzitter kiezen. Ons reglement geeft echter niet aan hoe dat moet gebeuren. Wat is de beste procedure?

Artikel 7 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt uw OR uit zijn midden één of meer plaatsvervangende voorzitters moet kiezen. Maar hoe u dat moet doen, staat er niet bij. De wet verplicht u ook niet om zo’n procedure op te nemen in uw ORreglement. Het meest gebruikte reglement is dat van de SER (Sociaal-Economische Raad) en ook dat voorziet hier niet in. Wel is de algemene bepaling erin opgenomen dat de OR besluiten neemt bij meerderheid van stemmen en dat over personen schriftelijk wordt gestemd.

Procedure

Een procedure om te komen tot een vicevoorzitter begint in ieder geval met het stellen van kandidaten. Wie heeft interesse om deze functie te bekleden? Vaak kost het al moeite om één gegadigde te vinden. De kans is dan wel groot dat deze kan rekenen op de steun van de andere leden van de ondernemingsraad. Als er meer kandidaten zijn, doet u er goed aan om de benoeming inderdaad via schriftelijke en geheime stemming te laten plaatsvinden. U wilt immers voorkomen dat kandidaten de afwijzing(en) als vervelend ervaren of zelfs gekwetst worden.

Pijnlijk

Dat laatste kan zich ook voordoen als zich bijvoorbeeld twee kandidaten beschikbaar hebben gesteld waarvan er één met overweldigende meerderheid wordt gekozen en de ander bijna geen stemmen krijgt. Dat is natuurlijk pijnlijk. Zelfs als die uitslag te verwachten was en dus geen verrassing was. Bedank in zo’n geval de niet-gekozen kandidaat altijd voor zijn bereidheid om zich beschikbaar te stellen. Mochten beide kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, dan mag er geloot worden (het zogenoemde staken der stemming). Het lot bepaalt dan dus wie van de kandidaten aanschuift bij de ondernemingsraad.