Hoe komen we tot rechtsgeldige stemming als niet alle OR-leden aanwezig zijn?

22 juli 2019

Onze OR telt volgens het OR-reglement 19 zetels, maar heeft nog maar 13 leden die lang niet altijd allemaal aanwezig zijn. Hoe kunnen wij toch rechtsgeldig stemmen?

Er zijn veel manieren om tot besluitvorming te komen waarvan stemmen de minst voorkomende en de meest onsympathieke is. Maar als het niet anders kan, moet er nu eenmaal gestemd worden. Uw OR-reglement bepaalt hoe dat gaat. De meest voorkomende regel is dat de meeste stemmen gelden. Afwezigen kunnen dan eventueel een ander OR-lid machtigen als het reglement dat toestaat.

Zittende OR-leden

Kampt uw OR vaak met afwezigheid, dan bestaat de kans dat de vergadering niet door kan gaan. Daarom eisen de meeste reglementen dat de meerderheid van het aantal leden – in uw geval 10 van de 19 – aanwezig is. Omdat u nog maar 13 leden heeft, kunt u al niet meer rechtsgeldig vergaderen als er vier afwezigen zijn en kunt u dus ook geen besluiten nemen. Is dat het geval, dan kunt het beste in uw OR-reglement uitdrukkelijk laten bepalen dat het om zittende OR-leden gaat. In uw geval zijn dan zeven aanwezigen genoeg om de vergadering door te laten gaan. Nog beter is het om (als het niet om personen gaat) geen besluiten door middel van stemming te nemen. Elke stemming die niet unaniem uitpakt, betekent dat er een minderheid is ontstaan die niet achter het OR-besluit staat. Dat versmalt het draagvlak van de OR en de interne samenhang. Probeer het besluit zo te formuleren dat ieder lid zich daar min of meer in kan vinden. Als het uiteindelijk niet lukt om één of twee leden te overtuigen, zullen zij zich veel sneller neerleggen bij een besluit waarbij er in ieder geval goed naar ze geluisterd is.