Hoe stellen we de datum van de OR-verkiezingen vast?

10 juli 2020

Het einde van de zittingsperiode van de ondernememingsraad (OR) komt eraan. Het tijdspad dat we voor de organisatie van de OR-verkiezingen moeten doorlopen, is afhankelijk van de verkiezingsdatum. Hoe stellen we de verkiezingsdatum vast?

De verkiezingsdatum moet in ieder geval liggen voor het einde van de zittingsperiode van de huidige ondernemingsraad (OR). 

Na de verkiezingen kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de uitslag van de verkiezingen. Tussen de verkiezingsdatum en de start van de nieuwe ondernemingsraad (OR) moet voldoende tijd zitten om eventuele bezwaren tegen de uitslag te kunnen afhandelen.

Houd bij het kiezen van de verkiezingsdatum ook rekening met vakantieperiodes, feestdagen of periodes waarin medewerkers om andere redenen minder beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld vanwege piekdrukte op het werk. Zorg ervoor dat u op de gekozen verkiezingsdatum kunt beschikken over de faciliteiten die u nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een stemlokaal.Meer informatie over OR-verkiezingen vindt u in de toolbox Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen.