Is de verkiezingsuitslag geldig als maar 30% van werknemers heeft gestemd?

26 juli 2019

Bij onze OR-verkiezing heeft maar 30% van de stemgerechtigden gestemd. Is de verkiezingsuitslag dan wel geldig?

Als de bestuurder en de OR overtuigd zijn van optimale inzet om kandidaten te werven en de organisatie van de verkiezingen goed verlopen is, mag het opkomstpercentage (hoe laag ook) gezien worden als een bijverschijnsel. Het argument dat slechts 30% van de werknemers heeft gestemd, is dus nooit geldig om een mening te onderbouwen of te ontkrachten. Over het aantal stemmen bij OR-verkiezingen is namelijk niets vastgelegd in wet- en regelgeving.

Geen stemming

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) zegt niets over het aantal werknemers dat heeft gestemd. Ook in het voorbeeldreglement van de Sociaal-Economische Raad (SER) komt dit punt niet naar voren. Soms is er ook geen stemming nodig, omdat er precies genoeg of onvoldoende kandidaten zijn voor de nieuwe OR. Volgens het voorbeeldreglement van de SER is het op dat moment niet nodig om de stemming te houden. De OR-kandidaten zijn per direct lid van de OR. In dit geval is het opkomstpercentage feitelijk 0%. Toch is de ondernemingsraad in deze situatie voldoende gemandateerd.

Geschikt voor OR

De WOR stelt wel eisen aan de goede organisatie van de verkiezingen, de kandidaatstelling, het hanteren van minimale termijnen en op welke manier eventuele bezwaren tegen de gang van zaken kunnen worden ingediend. De nadruk hierop ontstaat vanuit de gedachte (naar de geest van de WOR) dat elke werknemer – zonder enige voorwaarde of criterium – geschikt is om in de OR plaats te nemen. Een minimaal opkomstpercentage bij de OR-verkiezingen is dus geen wettelijk vereiste om de OR en de besluitvorming bestaansrecht te geven.