Is het verplicht om vakbonden te benaderen bij OR-verkiezingen?

26 juli 2019

Volgens het voorbeeldreglement van de SER worden werknemersorganisaties in de gelegenheid gesteld om kandidatenlijsten aan te leveren voor de OR-verkiezingen. Is dit verplicht en zo ja, moeten werknemersorganisaties dan eerst de lijst aanleveren en de individuele werknemers pas daarna?

De bepaling uit het voorbeeldreglement ondernemingsraden van de Sociaal- Economische Raad (SER), dat werknemersorganisaties in de gelegenheid worden gesteld om kandidatenlijsten aan

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.