Kunnen we de vriendin van een OR-lid weigeren als kandidaat?

22 juli 2019

De vriendin van een OR-lid heeft zich kandidaat gesteld. Sommige leden voelen daar niets voor. Kunnen we haar lidmaatschap tegenhouden?

De Wet op de ondernemingsraden biedt elke werknemer de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen als hij lang genoeg in dienst is. Uiteindelijk beslist de kiezer, maar de zittende OR-leden mogen geen voorselectie doen. U zou met de vriendin van het OR-lid kunnen praten over de weerstanden die er bestaan binnen de OR, maar dat ligt al heel dicht tegen een voorselectie aan. Bovendien is ze er waarschijnlijk al van op de hoogte via haar partner.

Afspraken over taken

Misschien maakt deze situatie het wel extra belangrijk dat er meerdere kandidaten voor de vacature komen, hoewel dat eigenlijk altijd van belang is. Anders valt er immers niets te kiezen. Mogelijk geldt binnen uw organisatie de regel dat er binnen een team of afdeling geen intieme relaties zijn toegestaan en gebruiken werknemers deze afspraak nu om het kandidatuurschap tegen te houden. Maar dat is dan niet terecht. De ondernemingsraad onttrekt zich aan de hiërarchie van de organisatie. Ook de samenstelling van de OR wordt uitsluitend geregeld door de wet en de kiezers. Als de vriendin van uw OR-lid in de OR wordt gekozen, kunt u duidelijke afspraken maken over de onderlinge samenwerking. Een afspraak zoals ‘niet samen in dezelfde werkgroep of commissie plaatsnemen’ kan waarschijnlijk al veel bezwaren van de overige OR-leden wegnemen.