Kunnen we een kandidaat aspirant-lid van de OR maken?

22 juli 2019

Vier weken na het sluiten van de termijn heeft zich eindelijk een kandidaat gemeld voor een OR-vacature. Kunnen we hem ‘aspirant-lid’ maken?

De beste oplossing is opnieuw tussentijdse verkiezingen uitschrijven zodat ook de andere werknemers weer de kans krijgen zich kandidaat te stellen, maar we kunnen ons voorstellen dat u daar niet zo veel zin meer in heeft. Zomaar toelaten tot de OR, eventueel als aspirant, is een hachelijke zaak. Het nieuwe lid is dan niet rechtsgeldig gekozen en heeft formeel geen rechtsbescherming. In de praktijk zal het wel niet zo’n vaart lopen, maar het is toch niet prettig voor de betrokkene.

Ondernemingsovereenkomst

In ieder geval moet u deze onverwachte kandidaat vasthouden! Dat kan door hem met medeweten en goedkeuring van de bestuurder zo veel mogelijk mee te laten draaien met het OR-werk. Stemrecht heeft hij dan niet, maar de meeste ondernemingsraden nemen hun besluiten ook niet met stemmingen. Zorg er wel voor dat hij dezelfde faciliteiten, rechtsbescherming en urenvrijstelling krijgt als de overige leden en dat hij de geheimhoudingsplicht van artikel 20 WOR accepteert. Dit kan het best gebeuren in de vorm van een schriftelijke ondernemingsovereenkomst tussen OR en ondernemer. Een andere oplossing is hem lid maken van een vaste OR-commissie. Als u die nog niet heeft, kan dit de aanleiding zijn om er een op te richten. Het belangrijkste is natuurlijk dat hij zich bij de eerstvolgende verkiezingen opnieuw kandidaat stelt. En dan wel op tijd!