Moeten we een nieuw OR-bestuur kiezen na tussentijdse verkiezingen?

26 juli 2019

Onze OR van tien leden krijgt er na tussentijdse verkiezingen drie nieuwe leden bij. Moeten we nu een nieuw dagelijks bestuur kiezen?

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR uit zijn midden een voorzitter kiest (artikel 7 WOR) en voorziet in een secretariaat (artikel 14, lid 2e WOR). Dat zijn de enige randvoorwaarden die de wet stelt aan de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB) van uw OR. Uw OR is dus geheel vrij om een nieuw DB te kiezen of niet.

Ervaring verloren

Uw OR moet bepalen of het opnieuw samenstellen van een dagelijks bestuur op dit moment effectief is. Het DB van uw OR is nu een tijd in functie. Het kan enige tijd duren voordat DB-leden goed zijn ingewerkt. Een nadeel van een nieuw DB kiezen kan dus zijn dat die opgebouwde ervaring verloren gaat. Of dat inderdaad het geval is, hangt uiteraard af van wie zich kandidaat stelt voor het nieuwe DB.

Leiderschap in OR

Een alternatief is dat u tijdens een vergadering van uw OR evalueert hoe het is gesteld met het leiderschap in uw OR; wat het DB goed doet en wat nog beter kan. Zo creëert uw OR een moment om alles tegen het licht te houden en kan uw OR hieruit concluderen of het nodig is om een nieuw DB de kiezen of niet.