OR-verkiezingen: mogen we van het tijdspad van de SER afwijken?

12 maart 2020

In onze organisatie zijn we OR-verkiezingen aan het organiseren. We denken meer tijd nodig te hebben dan in het tijdspad van de SER staat. Moeten we de doorlooptijd van de SER verplicht volgen of mogen we ook een ander tijdspad afspreken?

De wet kent geen termijnen voor de verkiezingsrace. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een tijdspad opgesteld dat in de praktijk goed werkt, maar de ondernemingsraad (OR) is niet verplicht dit te volgen. In het OR-reglement mag de ondernemingsraad (OR) een ander tijdspad opnemen. Het tijdspad dat in het OR-reglement afgesproken is, bent u wel verplicht te volgen.

De ondernemingsraad (OR) mag het tijdspad  in het OR-reglement alleen vóór of na de start van de organisatie van de verkiezingen aanpassen, niet tijdens.Meer informatie over OR-verkiezingen vindt u in de toolbox Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen.