Wat is actief kiesrecht en wat is passief kiesrecht?

18 mei 2021

We zijn bezig met het organiseren van de OR-verkiezingen en we vragen ons af hoe het nu precies zit met de kiesgerechtigden. Wat is het verschil tussen actief en passief kiesrecht en welke medewerkers hebben deze rechten?

Actief kiesrecht is het recht om te stemmen, passief kiesrecht het recht om gekozen te worden.

Actief kiesrecht

Medewerkers die mogen stemmen hebben actief stemrecht. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) hebben personen die ten minste zes maanden bij een onderneming werken actief stemrecht. Hiermee bedoelt de WOR uitsluitend werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werken.

Daarnaast hebben uitzendkrachten die minstens 24 maanden voor de onderneming werken ook actief stemrecht.

Passief kiesrecht

Medewerkers die zich verkiesbaar mogen stellen voor de ondernemingsraad hebben passief stemrecht. Volgens de wet hebben personen die ten minste één jaar bij een onderneming werken passief stemrecht.

Ook uitzendkrachten die minstens 24 maanden voor de onderneming werken hebben passief stemrecht. 

Afwijkende afspraken in het OR-reglement

In het OR-reglement mag van deze wettelijke bepalingen afgeweken worden. Dit mag alleen als dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van wet. De OR en de bestuurder moeten samen de beslissing nemen om in het OR-reglement van de wet af te wijken.

Via het OR-reglement kunnen bepaalde groepen medewerkers, die niet op basis van een arbeidsovereenkomst werken, toch actief of passief kiesrecht toegekend krijgen. Andersom kan bepaalde groepen medewerkers juist het actieve of passieve kiesrecht worden afgenomen.