OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zo veel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen.

Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de drie jaar tegelijkertijd af. Het is echter mogelijk om hierover afwijkende afspraken te maken in het OR-reglement.

Nieuws

Voor drie jaar in de OR, tenzij…

21-02-2024

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat dat OR-leden voor drie jaar zitting nemen in de ondernemingsraad (OR). In de regel staan er da...

Neem OR-reglement ook tussentijds onder de loep

05-02-2024

Veel ondernemingsraden kijken niet of nauwelijks om naar hun reglement. Pas als de verkiezingstijd nadert, halen ze het OR-reglement weer ui...

OR mag OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen

25-09-2023

Formeel gezien mag een OR de OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen. Zelfs niet als de OR iedereen – dus ook de vakbonden die recht hebben o...

Wat als leidinggevende OR-lidmaatschap verbiedt?

24-07-2023

Sommige leidinggevenden denken dat ze zich overal mee mogen bemoeien, maar er zijn grenzen. Over de beslissing of een werknemer wel of niet...