OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zo veel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen. Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de 3 jaar tegelijkertijd af. Het is echter mogelijk om hierover afwijkende afspraken te maken in het OR-reglement.

Uitgelicht

Wie moet de OR-verkiezingen organiseren?

Het einde van de zittingstermijn van onze ondernemingsraad (OR) komt er aan. Wie moet de OR-verkiezingen organiseren?

Vraag en antwoord
Door redactie OR
Publicatiedatum: 27-02-2020

Waar staat hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?

Binnenkort moeten we de verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) organiseren. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunnen...

Vraag en antwoord
Door redactie OR
Publicatiedatum: 23-07-2020

Hoe groot moet onze ondernemingsraad (OR) zijn?

Wij willen een ondernemingsraad oprichten in onze organisatie. Nu vragen wij ons af hoeveel mensen er eigenlijk in een ondernemingsraad...

Vraag en antwoord
Door redactie OR
Publicatiedatum: 24-02-2020

 

Toolboxen

Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

Ondernemingsraad Publicatiedatum 30-07-2020

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox...

Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 23-07-2020

Het organiseren van rechtsgeldige OR-verkiezingen is geen eenvoudige klus. De verkiezingen moeten nauwgezet georganiseerd worden om rechtsgeldig te zijn. De toolbox helpt...

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe krijgt u genoeg kandidaten voor uw or-verkiezingen?

OR-verkiezingen 6 minuten | 13-11-2020

Hoewel er ondernemingsraden zijn die nooit verkiezingen organiseren en hun vacatures opvullen door zelf voor nieuwe leden te zorgen, houdt u...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad 4 minuten | 14-10-2020

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een 'voorlopig...

Artikel 9 en 10 WOR: Wat zijn de spelregels voor de verkiezingen voor de nieuwe OR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 6 minuten | 17-04-2020

Voor elke OR breekt een moment aan waarop hij zijn eigen opvolging moet gaan regelen. Ook al stellen alle OR-leden zich herkiesbaar, voor ee...

Infographics

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Voorlopig en definitief OR-reglement

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 WOR verplicht om een OR-reglement op te stellen. Is er nog geen OR ingesteld, dan stelt een voorbereidingscommissie in overleg...

Tijdspad verkiezingsrace OR

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad een belangrijke, spannende en intensieve periode. Een goede planning zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd voor de dag...

Kiesstelsel OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen van een nieuwe OR gaan volgens een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De keuze voor een stelsel heeft gevolgen...

Vraag en antwoord

Wat is actief kiesrecht en wat is passief kiesrecht?
Actief kiesrecht is het recht om te stemmen, passief kiesrecht het recht om gekozen te worden. Actief kiesrecht Medewerkers die mogen stemmen hebben actief stemrecht. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) hebben personen die ten minste zes maanden bij een onderneming... Lees het hele antwoord