Achterban van de OR

De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: hun achterban. Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. De achterban van de ondernemingsraad bestaat uit alle werknemers in de organisatie met een arbeidsovereenkomst. Daarbij maakt het niet uit of de werknemers een vast, tijdelijk, fulltime of parttime dienstverband hebben. Voor de OR is het contact met de achterban van groot belang.De OR moet dan ook goed nadenken over zijn communicatie met en raadpleging van de achterban. De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief, intranet of een achterban-enquête.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Cao kan bevoegdheden OR uitbreiden maar ook beperken

Werkwijze OR Publicatiedatum 25-11-2019

Ruim 80% van de werknemers in Nederland valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De kans is dus groot dat uw achterban en dus ook uw OR met een cao te...

De bestuurder vragen water bij de wijn te doen bij instemmingsverzoeken

Instemmingsrecht Publicatiedatum 11-04-2019

U heeft met het instemmingsrecht een machtig wapen in handen. Zonder uw instemming kan de bestuurder zijn plan tenslotte niet zomaar uitvoeren. Toch is het belangrijk om...

Hoe weet uw OR of het aanbod in het sociaal plan mager of...

Reorganisatie Publicatiedatum 31-07-2019

Een fusie, overname of reorganisatie is aanleiding om een sociaal plan op te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de gevolgen van de fusie, overname of...

Infographics

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Invloed die OR kan uitoefenen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) zoals vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen....

E-learning

Overlegrecht van de OR
Videocollege
17 minuten
Publicatiedatum: 01-06-2016

Vraag en antwoord

Kan onze OR zich terugtrekken uit de COR en zelf alle bevoegdheden van de WOR uitoefenen?
Om de vraag kort te beantwoorden: nee, de OR kan zich niet terugtrekken en de bevoegdheden van de COR overnemen. In de verhouding tussen ondernemingsraden en de COR is er echter altijd een spanningsveld. De COR is ingesteld voor alle raden. Ook behartigt de COR de belangen van ondernemingen... Lees het hele antwoord