Achterban van de OR

De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: hun achterban. Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg met de bestuurder. De achterban van de ondernemingsraad bestaat uit alle werknemers in de organisatie met een arbeidsovereenkomst. Daarbij maakt het niet uit of de werknemers een vast, tijdelijk, fulltime of parttime dienstverband hebben. Voor de OR is het contact met de achterban van groot belang.De OR moet dan ook goed nadenken over zijn communicatie met en raadpleging van de achterban. De OR kan onder andere inzetten op het dagelijks contact met collega’s, de OR-nieuwsbrief, intranet of een achterban-enquête.

 

Tools