Europese ondernemingsraad (EOR)

Volgens de ‘richtlijn EOR’ van de Europese Commissie ontstaat het recht op een Europese ondernemingsraad (EOR) als de organisatie minstens 1.000 werknemers in dienst heeft en in minimaal twee landen is gevestigd, waarbij er in ieder land minstens 150 werknemers werkzaam zijn. De richtlijn EOR geldt voor alle landen binnen de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
De partijen moeten onderling overleggen welke bevoegdheden de EOR krijgt, want dit staat niet in de richtlijn. De Europese ondernemingsraad (EOR) heeft in ieder geval  informatierecht en het recht om minstens één keer per jaar te vergaderen met het hoofdbestuur. De EOR houdt zich bezig met grensoverschrijdende onderwerpen; vaak gaat het om herstructureringen en veranderingen in productiemethodes en bedrijfsvoering.