OR-faciliteiten

Om het medezeggenschapswerk goed te kunnen doen, heeft de OR toegang nodig tot verschillende faciliteiten. U kunt tenslotte niet zonder een vergaderruimte, deskundig advies of een training. Daarnaast wilt u uw OR-werk natuurlijk het liefst onder werktijd verrichten. Het is best lastig om te bepalen waar uw OR precies aanspraak op mag maken als het om vergoedingen, materialen of bepaalde faciliteiten gaat. Gelukkig geeft de Wet op de ondernemingsraden (WOR) richtlijnen voor waar uw raad (minimaal) recht op heeft. U vindt waar OR-leden precies aanspraak kunnen maken in de WOR in artikel 17 - Faciliteiten en doorbetaling van loon, artikel 18 - Vrijgestelde tijd, scholingsrechten en artikel 22 - Kosten.