OR-verkiezingen

OR-verkiezingsprocedure opnemen in OR-reglement

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zoveel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De verkiezingsprocedure is terug te vinden in het OR-reglement (kant-en-klare tool). Hierin staat precies welke stappen de OR-leden moeten nemen om de OR-verkiezingen eerlijk, succesvol en volgens de regels te laten verlopen. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen.

Na twee, drie of vier jaar weer OR-verkiezingen

Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de drie jaar tegelijkertijd af. Het is echter mogelijk om hierover afwijkende afspraken te maken in het OR-reglement. De OR-leden mogen dan elke twee of vier jaar tegelijkertijd aftreden. Bij het aftreden zijn de leden van de OR gelijk weer herkiesbaar voor de nieuwe OR-verkiezingen. Ook werknemers die minstens één jaar in de organisatie hebben gewerkt mogen zich verkiesbaar stellen als lid van de OR. Alle werknemers die langer dan een half jaar werkzaam zijn in de organisatie mogen een stem uitbrengen (tool) bij de OR-verkiezingen.

 

Tools

Vraag en antwoord

Is de verkiezingsuitslag geldig als maar 30% van werknemers heeft gestemd?
Als de bestuurder en de OR overtuigd zijn van optimale inzet om kandidaten te werven en de organisatie van de verkiezingen goed verlopen is, mag het opkomstpercentage (hoe laag ook) gezien worden als een bijverschijnsel. Het argument dat slechts 30% van de werknemers heeft gestemd, is... Lees het hele antwoord