OR-verkiezingen

Tijdens de OR-verkiezingen krijgen werknemers de kans om de leden voor de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Het is hierbij de bedoeling dat de verschillende groepen werknemers in de organisatie ook zoveel mogelijk in de OR vertegenwoordigd zijn. De OR-verkiezingen vinden plaats bij geheime en schriftelijke stemming aan de hand van kandidatenlijsten. Hierbij mogen zowel de vakbond als de werknemers die geen lid zijn van een vakbond een kandidatenlijst indienen. Volgens artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) treden de OR-leden om de drie jaar tegelijkertijd af. Het is echter mogelijk om hierover afwijkende afspraken te maken in het OR-reglement.

 

Tools

Infographics

Kiesstelsel OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

Het kiezen van een nieuwe OR naar aanleiding van OR-verkiezingen gaat op basis van een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De...

Vraag en antwoord

Is de verkiezingsuitslag geldig als maar 30% van werknemers heeft gestemd?
Als de bestuurder en de OR overtuigd zijn van optimale inzet om kandidaten te werven en de organisatie van de verkiezingen goed verlopen is, mag het opkomstpercentage (hoe laag ook) gezien worden als een bijverschijnsel. Het argument dat slechts 30% van de werknemers heeft gestemd, is... Lees het hele antwoord