Overlegvergadering

De term overlegvergadering is de wettelijke term voor de vergadering tussen de ondernemingsraad (OR) en de bestuurder en is geregeld in de artikelen 23 en 23a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die vergadering kan over uiteenlopende onderwerpen gaan. Of het nu gaat om een instemmingsverzoek, adviesaanvraag of een schriftelijk initiatief van de OR: de bestuurder moet altijd minimaal één keer rond de tafel met de OR voordat hij een definitief besluit kan nemen. Dan is er nog de halfjaarlijkse overlegvergadering, ook wel het artikel-24-overleg genoemd (naar artikel 24 WOR). In dat overleg bespreekt de bestuurder met de OR de algemene gang van zaken van de onderneming.

 

Vraag en antwoord

Waar moet de OR op letten bij nieuwe reiskostenvergoedingen?
Van belang is te weten dat de OR geen instemmingsrecht heeft op het vaststellen, wijzigen of intrekken van onkostenregelingen. Dat verandert pas als de reiskostenregeling kenmerken van een beloningsregeling heeft zoals wel voorkomt bij een regeling voor lease-auto’s. Maar ook zonder... Lees het hele antwoord