Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

In organisaties met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. De bestuurder is verplicht om een PVT in te stellen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ook bij een organisatie met minder dan 10 werknemers mag een vrijwillige PVT worden ingesteld. De PVT heeft instemmingsrecht op het gebied van de gezondheid van de werknemers en adviesrecht bij besluiten die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de organisatie.

 

Vraag en antwoord

Is een personeelsvertegenwoordiging verplicht bij 21 werknemers?
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een soort van mini-OR in organisaties met minder dan 50 werknemers. Een PVT heeft minder rechten en faciliteiten maar is net als de OR gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR) (artikel 35c). De werkgever kan een PVT niet aanwijzen, alleen... Lees het hele antwoord