E-learningcursussen over personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Hieronder vindt u alle 1 e-learningcursussen van Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

  • Informatierecht van de OR
    • E-Learning
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...