Thema's gerelateerd aan het vakgebied OR

Hieronder vindt u alle 29 thema's gerelateerd aan het vakgebied OR

 • Achterban van de OR

  De leden van de ondernemingsraad zijn gekozen door de werknemers in de organisatie: hun achterban. Het is de taak van de OR om de belangen van de achterban mee te nemen in het overleg...

 • Adviesrecht

  Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van iedere ondernemingsraad (OR). Samen met het instemmingsrecht kan de OR er met adviesrecht voor zorgen dat de...

 • Bedrijfscommissie

  Er zijn drie bedrijfscommissies: Markt I, Markt II en Overheid. De bedrijfscommissies zijn ingesteld om te bemiddelen bij geschillen tussen de ondernemingsraad en de bestuurder. Lukt...

 • Bijzondere geschillenregeling

  Iedere OR dankt zijn bestaansrecht aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die wet is bedoeld om de medezeggenschap in organisaties zoveel mogelijk te stimuleren. Helaas verlopen de...

 • Centrale ondernemingsraad (COR)

  De centrale ondernemingsraad (COR) is een overkoepelende ondernemingsraad. Het instellen van een centrale ondernemingsraad (COR) is handig als er sprake is van een samenwerkingsverband...

 • Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

  De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) valt onder de Sociaal-Economische Raad (SER), bestaat uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers en onafhankelijke leden en is ingesteld...

 • Europese ondernemingsraad (EOR)

  In sommige organisaties hebben de werknemers recht op de instelling van een Europese ondernemingsraad (EOR). Volgens de ‘richtlijn EOR’ van de Europese Commissie ontstaat...

 • Gemeenschappelijke ondernemingsraad

  Bij de gemeenschappelijke ondernemingsraad is er sprake van één gemeenschappelijke ondernemingsraad voor alle vestigingen die onderdeel uitmaken van de organisatie. In dit...

 • Groepsondernemingsraad (GOR)

  De groepsondernemingsraad (GOR) is een overkoepelende ondernemingsraad. De groepsondernemingsraad (GOR) treedt op namens een groep van ondernemingen die binnen de totale organisatie een...

 • Informatierecht

  Elke ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Dit recht is verankerd in artikel 31 WOR. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft...

 • Initiatiefrecht

  Het initiatiefrecht vindt u terug in artikel 23 WOR. Op basis van dit recht kunt u over elk onderwerp dat de organisatie betreft een schriftelijk...

 • Instemmingsrecht

  De bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) reiken verder dan het instemmings- en adviesrecht  alleen. Toch is het instemmingsrecht één...

 • Milieu

  Computers, printers, auto's van de zaak; het is onvermijdelijk dat uw bedrijfsactiviteiten impact hebben op het milieu. Natuurlijk wilt u het milieu zo veel mogelijk sparen waar u kan....

 • Ondernemingskamer (OK)

  De Ondernemingskamer doet bindende uitspraken over geschillen tussen het bestuur, de aandeelhouders of de werknemers. Het is mogelijk dat die laatste groep wordt vertegenwoordigd door...

 • Ondernemingsovereenkomst

  In de ondernemingsovereenkomst – ook wel convenant – legt uw OR samen met de bestuurder afspraken vast. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt uw OR de mogelijkheid...

 • Ondernemingsraad

  Een ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van werknemers binnen een onderneming. In de OR hebben werknemers uit de onderneming zitting, die zich verkiesbaar hebben gesteld en door...

 • OR-commissies

  Een OR heeft het recht om OR-commissies in te stellen voor verschillende aandachtsgebieden van de OR. Die commissies ondersteunen de OR als een soort werkgroep die zich vastbijt in een...

 • OR-faciliteiten

  Om het medezeggenschapswerk goed te kunnen doen, heeft de OR toegang nodig tot verschillende faciliteiten. U kunt tenslotte niet zonder een vergaderruimte, deskundig advies of een training....

 • OR-jaarverslag

  Via het OR-jaarverslag legt de ondernemingsraad verantwoording af tegenover de achterban over het beleid dat de OR in het afgelopen jaar heeft gevoerd. De achterban heeft er immers recht...