Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden(WOR). De WOR is gericht op de medezeggenschap binnen organisaties en biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen. Zo bevat de WOR onder meer de regels rondom OR-verkiezingen, faciliteiten voor de OR en de bevoegdheden van de OR, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht.

 

Tools

Vraag en antwoord

Hoe hoog is de boete voor het niet nakomen van instellingsplicht OR?
Er worden niet zomaar boetes verstrekt voor het overtreden van de wettelijke instellingsverplichting van een ondernemingsraad. Er zal dan eerst iemand bij de kantonrechter naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moeten eisen. Zowel werknemers als hun vakbonden kunnen dat doen.... Lees het hele antwoord