Andere werktijden na ouderschapsverlof

23 maart 2012 | Door redactie

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Arbeidstijdenwet (ATW). Hierdoor mogen werknemers na hun ouderschapsverlof tijdelijk hun werktijden aanpassen.

In het bericht ‘Ouder krijgt na verlof recht op urenaanpassing’ kon u lezen dat het wetsvoorstel om arbeidstijden na ouderschapsverlof aan te passen naar de Tweede Kamer was gestuurd. Die heeft het goedgekeurd en inmiddels heeft ook de Eerste Kamer zich over het voorstel gebogen. Nu deze eveneens akkoord is gegaan, wordt de wijziging binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie is de wijziging in de wet van kracht.

Schriftelijk verzoek tot aanpassing werktijden

Door de Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet komt de Nederlandse wetgeving in lijn met de Europese regelgeving voor ouderschapsverlof. Een werknemer kan zijn arbeidstijden voortaan voor een bepaalde periode – bijvoorbeeld één jaar –aanpassen, als hij dit verzoek maar drie maanden voor de afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk indient. Daarnaast wordt door deze Europese regelgeving ook officieel in de Nederlandse wet vastgelegd dat u werknemers niet mag benadelen als zij gebruikmaken van het recht op ouderschapsverlof.

Gemakkelijker zorg en arbeid combineren

Deze aanpassing in de WAZO en ATW staat los van het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Die gooien de WAZO en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) op de schop. Hierover kon u al lezen in de berichten ‘Werknemers krijgen straks verlof op maat’ en ‘Urenaanpassing in de toekomst vaker mogelijk’. Dit wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer. Als deze wet straks ook een feit is, wordt het combineren van zorg en werk voor werknemers nog gemakkelijker.