Betaald ouderschapsverlof aanvragen bij UWV

10 mei 2022 | Door redactie

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers de mogelijkheid om tijdens 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering te ontvangen. Hiervoor dient de werkgever een aanvraag in bij UWV, waarna de instantie de uitkering aan de werkgever betaalt.

Wettelijk gezien is het ouderschapsverlof momenteel onbetaald. De Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) (artikel) zorgt ervoor dat per 2 augustus 2022 een werknemer voor elk kind negen weken ouderschapsverlof met uitkering van UWV kan opnemen, op voorwaarde dat dit verlof binnen het eerste levensjaar van het kind valt. Voor de uitkering geldt hetzelfde systeem als bij andere uitkeringen op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO): in principe vraagt de werkgever de uitkering aan, al correspondeert UWV ook met de werknemer over de aanvraag om de kans op misbruik van de regeling te verkleinen. De werkgever dient de aanvraag in via de Verzuimmelder of Digipoort, of met het formulier ‘Aanvragen WAZO-uitkering’ op uwv.nl.

Werkgever betaalt uitkering aan werknemer

De uitkering bedraagt voor ‘reguliere’ werknemers 70% van hun dagloon, maar maximaal 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon is momenteel € 228,76. Voor niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers, zoals directeur-grootaandeelhouders, bedraagt de uitkeringshoogte 70% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de arbeidsduur.
UWV betaalt de uitkering uit aan de werkgever, tenzij de werkgever bij de aanvraag ervoor kiest om de uitkering direct naar de werknemer te laten overmaken. De werkgever betaalt de uitkering vervolgens aan de werknemer. De werkgever mag de uitkering aanvullen tot het normale loon, maar de wet verplicht dit niet. De cao of een eigen regeling kan anders bepalen.

Maximaal drie keer verzoeken om uitkering

De aanvraag van de uitkering is mogelijk ná de eerste opname van betaald ouderschapsverlof en tot uiterlijk 15 maanden na de geboorte of het in huis nemen van het kind. UWV stelt het recht op, de hoogte en de maximale duur van de uitkering maar één keer vast. UWV betaalt de uitkering nadat het verlof is genoten. Voor verlof dat wordt genoten ná de eerste aanvraag, kan de werkgever ten hoogste tweemaal verzoeken om verdere betaling van de uitkering.
Bij de aanvraag zijn geen schriftelijke bewijsstukken nodig, enkele uitzonderingen daargelaten. Zo voegt de werkgever voor niet-verzekerde werknemers de arbeidsovereenkomst bij. Verder is het goed om te weten dat de aanvraag over hele weken moet gaan. Het verlof is wel flexibel te spreiden. De werknemer overlegt met de werkgever over de data waarop hij het verlof opneemt.