In 2022 9 weken ouderschapsverlof met uitkering van UWV

Het kabinet wil dat werknemers vanaf de zomer van 2022 betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Dat moet bijdragen aan een goede verdeling van werk en zorg tussen ouders.

29 april 2020 | Door redactie

Met de invoering van deels betaald ouderschapsverlof geeft het kabinet invulling aan een verplichte Europese richtlijn voor een beter evenwicht tussen werk en privé van ouders. Het kabinet licht in een Kamerbrief de nieuwe regeling toe. Een werknemer kan per 2 augustus 2022 voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof waar hij recht op heeft, een uitkering ontvangen van UWV. De uitkering bedraagt 50% van het dagloon (tot 50% van het maximumdagloon). De uitkering kan een aanvulling zijn op eventuele afspraken uit de cao over betaling van ouderschapsverlof.

Wetsvoorstel voor wijziging van ouderschapsverlof

De werknemer ontvangt alleen een uitkering in het eerste jaar na de geboorte. Het idee is dat vooral in dit eerste levensjaar van het kind verlofopname door beide ouders bijdraagt aan een evenwichtige verdeling van arbeid en zorg. Het deel van het ouderschapsverlof dat na het eerste jaar overblijft, kan de werknemer (onbetaald) opnemen totdat zijn kind 8 jaar is. Definitief zijn de regels nog niet: het kabinet werkt nu aan een wetsvoorstel, dat na de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Een concept van het wetsvoorstel is gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

Na bevalling recht op verschillende soorten verlof

Als de wijziging inderdaad per 2 augustus 2022 ingaat, heeft een werknemer na de geboorte van een kind recht op de volgende verlofvormen (de duur is versimpeld weergegeven):

  • De werknemer bevalt zelf: minimaal 10 weken betaald bevallingsverlof, 9 weken ouderschapsverlof met uitkering en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.
  • De werknemer heeft een partner die bevalt: 1 dag betaald calamiteitenverlof, 1 week betaald geboorteverlof, 6 weken aanvullend geboorteverlof met uitkering, 9 weken ouderschapsverlof met uitkering en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.