Ouderschapsverlof flexibel opnemen

6 november 2014 | Door redactie

Door het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden krijgen werknemers straks meer mogelijkheden om hun ouderschapsverlof flexibel op te nemen. Ze kunnen het verlof dan ook opdelen in meer perioden, waardoor ze er gebruik van kunnen maken op het moment dat zij dit willen.

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof voor maximaal 26 keer zijn arbeidsduur per week. Een werknemer die 40 uur per week werkt, heeft dus recht op 1040 uur verlof. De standaardverdeling voor de opname van dit ouderschapsverlof is dat een werknemer gedurende een jaar de helft van zijn arbeidsduur aan verlof opneemt. Werkt een werknemer 40 uur per week, dan kan hij dus 20 uur per week ouderschapsverlof opnemen.
Een werknemer kan een verzoek bij u indienen om het verlof te spreiden over een langere periode dan een jaar, meer uren per week verlof op te nemen of het verlof op te delen in maximaal zes perioden. De totale duur van het verlof blijft dan hetzelfde; de werknemer neemt het alleen op een andere manier op.

Ouderschapsverlof opdelen in meer dan zes perioden

Als het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking treedt, wordt de standaardverdeling voor de spreiding van het ouderschapsverlof uit de wet gehaald. Het is dan dus niet meer de norm dat een werknemer gedurende een jaar ouderschapsverlof opneemt voor maximaal de helft van zijn arbeidsduur. Een werknemer kan het verlof precies opnemen zoals hij zelf wil en hij mag dit verlof ook opdelen in meer dan zes perioden. Hij kan dan bijvoorbeeld een deel van zijn verlof direct na de bevalling opnemen (als vaderschapsverlof) en een ander deel als deeltijddag of in de schoolvakanties. U kunt zo’n verzoek alleen weigeren als u hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.